VDC-Komerz BV
Krommebeekstraat 32 - 8930 Menen (BELGIUM)

Smarties

MXBXF03121
Cookie jar Smarties - 375g x 6
€ ..................
NESTLE000025
Smarties - 38g x 24
€ ..................